سامانه فراگیر آموزش
 • 1/5
  لزوم گذراندن دوره رایانه کار 1398/09/19
 • 2/5
  دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی 1398/09/12
 • 3/5
  دوره امنیت ملی 1398/08/25
 • 4/5
  ارسال مدارک آموزشی ثبت نشده در سوابق آموزشی
 • 5/5
  عدم پذیرش گواهی شرکت در همایش ها

قابل توجه کلیه همکاران محترم

با توجه به لزوم گذراندن دوره مهارت های رایانه کار(ICDL)، برای کلیه کارکنان دولت، ضروری است

کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، که یک یا چند مهارت از مجموع مهارت های ICDL را نگذرانده اند، نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود تا پایان شهریورماه سال 1399 اقدام نمایند.

شایان ذکر است مطابق ابلاغیه شماره 82999 مورخ 1394/5/14 سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت، برگزاری دوره مذکور توسط دانشگاه مجاز نمی باشد.

بهره مندی از امتیاز ترفیع پایه و ارتقاء رتبه همکاران محترم، منوط به گذراندن دوره فوق می باشد

مراکز مجاز در برگزاری دوره آموزشی ICDL

1- جهاد دانشگاهی2- فنی و حرفه ای

 مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )